Σύνοψη προγράμματος σπουδών

α.α. Μαθήματα

Α' Εξάμηνο

1 Μεθοδολογία έρευνας και κριτική ανάγνωση άρθρων
2 Φυσιολογία Άσκησης
3 Αρχές Αποκατάστασης
4 Αρχές Βιοηθικής

B' Εξάμηνο

1 Τεχνολογία & Πληροφορική στην Αποκατάσταση
2 Αποκατάσταση ασθενών σε επί μέρους πληθυσμούς
3 Πρώτες Βοήθειες / Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ

Γ' Εξάμηνο

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ *

1η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ

1 Κινητοποίηση και Αποκατάσταση στη ΜΕΘ
2 Σύνδρομο μετά Νοσηλεία στη ΜΕΘ

2η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Εργοσπιρομετρία και Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση

1 Διεπιστημονική οργάνωση προγραμμάτων αποκατάστασης
2 Κλινική Εργοσπιρομετρία
3 Συνταγογράφιση της Άσκησης

3η ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: Σύγχρονη Τεχνολογία και Πληροφορική στην Αποκατάσταση

1 Συστήματα Υποβοήθησης και Αποκατάστασης
2 Πληροφορική-Εναλλακτικοί Τρόποι Επικοινωνίας
2 Πληροφορική-­‐Εναλλακτικοί Τρόποι Επικοινωνίας

Διπλωματική Εργασία

*Οι φοιτητές επιλέγουν στο Γ’ Εξάμηνο μία από τις τρεις κατευθύνσεις.